O nás

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

V roce 1856 byla založena v Kamenickém Šenově škola kreslení, malby a modelování. Jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z Dobrušky, který byl do Kamenického Šenova pozván, aby zahájil odborné vyučování. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských firem z oblasti kamenickošenovska, kteří vycítili potřebu kvalitního vzdělávání pro sklářské mistry a tovaryše. Na těchto základech stojí dnešní sklářská škola, která se snaží udržovat výjimečné vztahy s výrobci skla a svítidel z blízkého i vzdáleného okolí, tak jak bylo nastaveno v jejích začátcích. Mezi největší sociální partnery školy patří firmy Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Moser Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor, Pačinek Glass Kunratice, Jílek Kamenický Šenov a řada dalších výrobců a zušlechťovatelů skla. Vzděláváme a vychováváme budoucí zaměstnance těchto podniků a dbáme na to, aby vzdělávací program obsahoval tradiční řemeslné dovednosti v oblasti broušení, malování, rytí skla a výroby svítidel, tak jako znalosti nových technologií a počítačových metod, které výrazně promlouvají do současného sklářského průmyslu. Velké množství absolventů SUPŠS odchází studovat VŠ uměleckého směru, jako tomu bylo v minulosti, kdy naše škola stála u uměleckých začátků legend českého i světového sklářského umění, jakými jsou René Roubíček, Vladimír Kopecký, Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal a řada dalších. Dlouhá tradice a poctivá práce našich předchůdců nás zavazuje a vybízí k udržování vysokého standardu vzdělávání v oblasti zpracování a technologie skla a svítidel, a také v oblasti výtvarného navrhování a designu. Zájem o studium sklářského umění a designu mezi mladými lidmi stále roste. Škola patří k jedněm z nejlépe vybavených sklářských institucí na světě, také díky rozsáhlé rekonstrukci z roku 2019 a jejímu modernímu a profesionálnímu vybavení. Díky podpoře Libereckého kraje bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání uměleckoprůmyslové (COV) s nově vybavenými dílnami a ateliéry. Prostory umožňují organizování workshopů a setkání studentů, pedagogů školy a veřejnosti, čímž se popularizuje sklářské řemeslo a umění. Udržujeme školu mezi vybranými elitními vzdělávacími institucemi, což potvrzuje i patronát UNESCO, který SUPŠS Kamenický Šenov zařadil do sítě vybraných škol ASPNet už v roce 2005.

Sklárna Pačinek Glass Kunratice u Cvikova

Jiří Pačinek
Jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice, ale zároveň na mezinárodní úrovni, se narodil v roce 1972 v Litoměřicích. První návštěva sklářského města Nový Bor, kam zavítal s dětským výletem, ho inspirovala natolik, že se rozhodl pro dráhu skláře a v roce 1987 tak nastoupil ke studiu na Středním učilišti sklářském, kde se postupně, aniž by ve své rodině měl vůbec kdy nějakého skláře, vzdělával a zdokonaloval nejen teoreticky, ale zejména prakticky, a to u největších mistrů českého skla.
Když po vyučení v roce 1990 nastoupil jako sklářský novic do legendární sklárny v Chřibské, která letopočtem svého založení 1414 byla vůbec nejstarší fungující sklárnou na světě, byl si naprosto jistý tím, že právě tomuto krásnému řemeslu chce věnovat celý svůj život. Svá léta v Chřibské, během kterých se zdokonalil v technice tzv. hutního tvarování skla, poté zúročil ve svém dlouholetém angažmá v jedné z nejvýznamnějších světových uměleckých skláren své doby, sklárně AJETO LINDAVA, kterou spolu s významným uměleckým sklářem Petrem Novotným a architektem světového věhlasu Bořkem Šípkem v 90. letech minulého století zakládal a kde se po krátké době stal dokonce mistrem jedné ze zdejších dílen. Následovala celá řada zahraničních cest, například do USA, Německa, Nizozemí, Itálie a dalších sklářských zemí, kde měl Jiří Pačinek výjimečnou možnost prezentovat nejen české umělecké sklo, ale zejména sám sebe, své řemeslné schopnosti a tělesný potenciál, který ho doslova předurčoval k tvorbě extrémně objemných a zároveň detailně propracovaných objektů. Ty se zanedlouho staly tak originálními a typickými z hlediska sklářského rukopisu, že zbýval již jen poslední krok k vyprofilování se v samostatného uměleckého skláře a založení vlastní značky PAČINEK GLASS.
Tento zásadní okamžik nastal v roce 2007, kdy Jiří ve své roubené chaloupce v Lindavě, kterou zrekonstruoval pro bydlení, postavil sklářskou pec a založil tak své první vlastní studio, o kterém vždy snil. Sklárna se mu v tu chvíli stala domovem a domov sklárnou… Dlouhodobě a poctivě budovaný věhlas vlastního jména se dále rozšiřoval a znásoboval. Umělci, designéři, architekti a firmy začali jeho nové studio využívat natolik, že za pár let již svou kapacitou a velikostí nestačilo na stále se zvyšující poptávku, a tak přišel další, snad ještě odvážnější a větší krok – vybudování ne již studia, ale přímo menší sklárny, která vyrostla v nedalekých Kunraticích u Cvikova na základech bývalé traktorové stanice a konírny. V malé obci, kde nikdy žádný sklář, natož sklárna historicky nepůsobila, se tak v roce 2015 doslova v plné kráse zjevila malá půvabná vesnická sklárna, stojící snad symbolicky hned vedle místního kostela…
Jiří Pačinek při její výstavbě nepočítal pouze s vlastní budovou, která vedle sklářské hutě disponuje ještě brusírnou, sklady, technickým zázemím a také prodejní galerií, ale myslel také na veřejný prostor a na to, aby se krásou skla mohli pokochat jak návštěvníci sklárny a obce, tak i místní obyvatelé a vytvořil zde překrásnou Křišťálovou zahradu. Místo, kde se krása a půvab křehkého skla snoubí s divokými barvami, exotickými tvary a nápaditými kreacemi…

Základní umělecká škola Mšeno u Mělníka

je školou s uměleckou tradicí sahající až do roku 1961. ZUŠ [LŠU] Mšeno leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Zřizovatelem školy je město Mšeno. V současné době se zde vyučují pouze dva obory: výtvarný - studuje 300 žáků a hudební - studuje 56 žáků ve třech pobočkách: Byšice, Mělník-Fügnerova a Mělník-Mlazice. Naše škola každoročně připravuje žáky na střední a vysoké umělecké školy.
Umělecká výuka v ZUŠ Mšeno a její kulturní přesahy: důraz na řemeslnou tradici, rozšířená výuka uměleckého kovářství, fotografie, grafiky,sklářských technik formou víkendových kurzů. Žáci se účastní výstav, workshopů např. GLASS KALEIDOSKOP - Sklářské workshopy Kunratice - Jiří Pačinek, Skalice - TGK a SUPŠS Kamenický Šenov, grantů, přehlídek a zájezdů za uměním v ČR.Pro rodiče a partnery realizujeme výtvarné prezentace např.umělecký Kalendář ZUŠ Mšeno a Instagram zusmseno - inspirující virtuální galerie. Každoročně navazujeme spolupráci se zahraničím – partnerství a účast na projektu EU – Mezinárodní umělecká dílna v Povážské Bystrici.
Organizujeme Dětské pěvecké soutěže Josefa Křičky ve Mšeně pod patronací MŠMT a Středočeského kraje. Pravidelně se účastníme projektu ZUŠ Open - od založení nadace. Pořádáme módní přehlídky např. Glass fashion a Světlo. Na Miss úlet Pohořelice jsme řadu let připravovali choreografii svých žáků.
Úspěchy výtvarného oboru se potvrzují i udělením Ceny poroty MDVV Lidice v roce 2015. Tato cena byla udělena škole za trvalou, cílevědomou a kvalitní práci s dětmi a neuvěřitelně bohatou a zajímavou kolekci, která jednoznačně přesahovala ostatní rozsahem použitých technik, jak v plošné tak prostorové tvorbě.
Naše ZUŠka se již řadu let nebojí experimentovat , hledáme netradiční, nové cesty a výtvarné možnosti. Využíváme ve své práci vedle klasických materiálů také sklo, kov, plast či digitální 3D tisk.

Organizační tým:

Hlavní partneři: