GALERIE PRACÍ 2022 | GALERIE PRACÍ 2024

Symposium

Již od roku 1982 se v Novém Boru a jeho okolí setkávají každé tři roky slavní umělci z celého světa, aby v rámci IGS, tedy Mezinárodního sklářského symposia, spolupracovali na sklářských hutích, brusičských, malířských, ryteckých dílnách a dalších ateliérech s nejlepšími českými skláři a vytvářeli originální umělecká díla…

Každý člověk, a tedy i umělec, či výtvarník, byl ale na počátku své kariéry a tvorby dítětem, které pomocí pastelek, barevných kříd, nebo vodových barev přetvářelo ten obvyklý, často šedý a fádní svět na svět svůj vlastní, barevně zářící a jedinečný.

Otázkou a nápadem proč tedy vlastně na sklářské hutě, za brusičské stroje, k malířským paletám, nebo do ateliéru skleněné mozaiky tentokrát poprvé nepřivést právě děti, se zabývala sklárna Pačinek Glass, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově a Základní umělecká škola ve Mšenu u Mělníka, a společně přichází s konceptem Dětského sklářského symposia, které se stává jedinečnou platformou pro první setkání umělecky nadaných dětí se špičkovými řemeslníky.

Setkání o to důležitější, že může přinést zásadní rozhodnutí o směřování dalších dětských krůčků právě do sklářského světa, který musí obzvláště v této době myslet na svou budoucnost.

V červnu 2024 se tedy v Křišťálovém údolí, symbolicky na nejstarší sklářské škole na světě v Kamenickém Šenově a umělecké sklárně Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova, opět setkají zástupci Základních uměleckých škol ze čtrnácti krajů celé České republiky čtyři děti z oblasti německého Weißwasseru - talentované děti, které prošly výběrovým kolem a kterým se dostane unikátní možnost stát se na čtyři dny UMĚLCEM, pro kterého u rozžhavené pece pracují skláři, který může ovlivňovat podobu své broušené plastiky, pískovaného dekoru, nebo sám skládat skleněnou mozaiku…

A protože je právě v dětství důležité a zásadní mít svůj vzor, profesionální vedení a hlavně živý kontakt s osobností, která je ve světě umění veličinou, stává se ambasadorkou a uměleckým garantem symposia významná evropská designérka, nositelka ocenění Czech Grand Design a profesorka Liběna Rochová. Záštitu nad sympoziem poskytne též Pavla Gomba, ředitelka české sekce organizace UNICEF.

Samotnému symposiu bude předcházet řada aktivit. Těmi nejdůležitějšími jsou setkávání učitelů ZUŠ na odborných workshopech pořádaných sklářskou školou v Kamenickém Šenově a výtvarná soutěž pro žáky ZUŠ ve všech krajích ČR. Sklářská škola i sklárna Pačinek bude v průběhu soutěže komunikovat s účastníky a poskytovat odborné konzultace. Komise složená s deseti výtvarníků vybere v únoru 2024 z každého kraje jednoho účastníka, který se stane součástí týmu sklářských odborníků a zrealizuje svůj soutěžní návrh v materiálu.

Podmínkou účasti ve výběrovém kole soutěže je vyhotovení výtvarného návrhu skleněného objektu na téma „Planeta sklo“ libovolnou technikou (kresba tužkou, nebo malba barvami) ve formátu A1, doplněného vlastním psaným příběhem.

Poplatek za účast na symposiu: 3000 Kč
Cena zahrnuje ubytování a stravu pro výpravu ze ZUŠ (účastník, jeden rodič, jeden učitel), odborné vedení, materiál, doprovodný program. Cestovné do místa sympozia a zpět domů si hradí účastník sám.

Program symposia

ČTVRTEK 20. červen
14.00 - 16.00 hodin
• Příjezd a akreditace dětí a doprovodu (aula SUPŠS Kamenický Šenov)

18.00 hodin
• Organizační porada všech účastníků a pořadatelů (aula SUPŠS)

19.00 hodin
• Slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů kraje, města, hostů, médií a veřejnosti
(v případě dobrého počasí v zahradě sklárny Pačinek Glass, v případě deště v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova)

PÁTEK 21. červen
8.00 - 15.00 hodin
• Aktivní tvorba v ateliérech SUPŠS (broušení, malování, pískování, mozaika
• Aktivní tvorba na sklářské huti v Kunraticích u Cvikova

17.00 hodin
• Společný podvečerní výlet (možné tipy: autobusem na Ještěd, nebo lodí po Máchově jezeře)

SOBOTA 22. červen
8.00 - 15.00 hodin
• Aktivní tvorba v ateliérech SUPŠS (broušení, malování, pískování, mozaika)
• Aktivní tvorba na sklářské huti v Kunraticích u Cvikova

18.00 hodin
• Společenský večer všech účastníků, profesorů, rodičů a řemeslníků v Pačinek Glass
(malý koncert v Křišťálovém chrámu, piknik v nasvícené Skleněné zahradě, grilování ve Sklářské kantýně, sklářská show Jiřího Pačinka na peci)

NEDĚLE 23. červen
14.00 hodin
• Slavnostní vernisáž výsledků symposia v Severočeském muzeu v Liberci