GALERIE PRACÍ

Symposium

Již od roku 1982 se v Novém Boru a jeho okolí setkávají každé tři roky slavní umělci z celého světa, aby v rámci IGS, tedy Mezinárodního sklářského symposia, spolupracovali na sklářských hutích, brusičských, malířských, ryteckých dílnách a dalších ateliérech s nejlepšími českými skláři a vytvářeli originální umělecká díla…

Každý člověk, a tedy i umělec, či výtvarník, byl ale na počátku své kariéry a tvorby dítětem, které pomocí pastelek, barevných kříd, nebo vodových barev přetvářelo ten obvyklý, často šedý a fádní svět na svět svůj vlastní, barevně zářící a jedinečný.

Otázkou a nápadem proč tedy vlastně na sklářské hutě, za brusičské stroje, k malířským paletám, nebo do ateliéru skleněné mozaiky tentokrát poprvé nepřivést právě děti, se zabývala sklárna Pačinek Glass, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově a Základní umělecká škola ve Mšeně u Mělníka, a společně přichází s konceptem Dětského sklářského symposia (Young Glass Symposium) YGS, které by se stalo jedinečnou platformou pro první setkání umělecky nadaných dětí se špičkovými řemeslníky.
Setkání o to důležitější, že může přinést zásadní rozhodnutí o směřování dalších dětských krůčků právě do sklářského světa, který musí obzvláště v této době myslet na svou budoucnost.

V červnu 2022 se tedy v Křišťálovém údolí, symbolicky na nejstarší sklářské škole na světě v Kamenickém Šenově a umělecké sklárně Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova, setkají zástupci Základních uměleckých škol ze čtrnácti krajů celé České republiky - talentované děti, které projdou výběrovým kolem a kterým poskytneme unikátní možnost stát se na čtyři dny UMĚLCEM, pro kterého u rozžhavené pece pracují skláři, který může ovlivňovat podobu své broušené plastiky, pískovaného dekoru, nebo sám skládat skleněnou mozaiku…

A protože je právě v dětství důležité a zásadní mít svůj vzor, profesionální vedení a hlavně živý kontakt s osobností, která je ve světě umění veličinou, stává se ambasadorkou a uměleckým garantem symposia významná evropská designérka, nositelka ocenění Czech Grand Design a profesorka Liběna Rochová.

Samotnému symposiu bude předcházet řada aktivit. Těmi nejdůležitějšími jsou setkávání učitelů ZUŠ na odborných akreditovaných workshopech pořádaných sklářskou školou v Kamenickém Šenově a výtvarná soutěž pro žáky ZUŠ ve všech krajích ČR. Sklářská škola i sklárna Pačinek bude v průběhu soutěže komunikovat s účastníky a poskytovat odborné konzultace. Komise složená s deseti výtvarníků vybere v prosinci tohoto roku z každého kraje jednoho účastníka, který se stane součástí týmu sklářských odborníků a zrealizuje svůj soutěžní návrh v materiálu.

Podmínkou účasti ve výběrovém kole soutěže je vyhotovení výtvarného návrhu skleněného objektu na téma „Bájné bytosti Křišťálového údolí“ libovolnou technikou (kresba tužkou, nebo malba barvami) ve formátu A1, doplněného vlastním psaným příběhem o inspiraci díla v rozsahu jedné strany A4.

Poplatek za účast na symposiu: 3000 Kč
Cena zahrnuje ubytování, stravu, odborné vedení, materiál, doprovodný program. Cestovné si hradí účastník sám.

Program symposia

ČTVRTEK 23. červen
14.00 - 16.00 hodin
• Ubytování (ZŠ U lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor, třílůžkové pokoje, buňka = 2 pokoje + soc. zař.) – koordinuje na místě Jelínek a Kolčová

17.00 hodin
• Akreditace dětí a doprovodu (Atrium SUPŠS, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57)

18.00 hodin
• Slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů kraje, města, hostů, médií a veřejnosti, prohlídka školy

19.00 hodin
• Organizační porada všech účastníků a pořadatelů (Atrium SUPŠS), školení BOZP,
seznámení s pracovními postupy, večeře formou rautu v Atriu SUPŠS

PÁTEK 24. červen
Snídaně (ZŠ U lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor, Ubytování - třílůžkové pokoje, buňka = 2 pokoje + soc. zař.)

8.00 - 15.00 hodin
• Aktivní tvorba v ateliérech SUPŠS (broušení, malování, pískování, mozaika) a na huti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova
• Oběd – Kamenický Šenov (Domov mládeže SUPŠS), Kunratice u Cvikova (Sklářská Kantýna Pačinek Glass)

18.00 hodin
• Společenský večer všech účastníků, profesorů, rodičů a řemeslníků v Pačinek Glass, (koncert v Křišťálovém chrámu, piknik v nasvícené Skleněné zahradě, grilování ve Sklářské kantýně, sklářská show Jiřího Pačinka na peci)
Dopravu zajistí YGS

SOBOTA 25. červen
Snídaně (ZŠ U lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor, Ubytování - třílůžkové pokoje, buňka = 2 pokoje + soc. zař.)

8.00 - 15.00 hodin
• Aktivní tvorba v ateliérech SUPŠS (broušení, malování, pískování, mozaika) a na huti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova
Dopravu zajistí YGS

• Oběd – Kamenický Šenov (Domov mládeže SUPŠS), Kunratice u Cvikova (Sklářská Kantýna Pačinek Glass)

17.00 hodin
• Společný podvečerní výlet (Krajský úřad, vyhlídka na střeše, setkání s hejtmanem Martinem Půtou)
- večeře na pozvání hejtaman Libereckého kraje
Dopravu zajistí YGS

NEDĚLE 26. červen
Snídaně (ZŠ U lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor, Ubytování - třílůžkové pokoje, buňka = 2 pokoje + soc. zař.)

10.00 hodin
• ukončení ubytování (koordinuje David Sobotka, Čeněk Hlavatý)

12.00 hodin
• oběd Domov mládeže SUPŠ Kamenický Šenov

14.00 hodin
• Slavnostní vernisáž výsledků symposia v Severočeském muzeu v Liberci, předání ceny Preciosy, ukončení

Doprava po vlastní ose – případně zajistí YGS